English Collocations In Use Intermediate and Advanced 2nd edition

ENGLISH COLLOCATIONS IN USE 2ND EDITION PDF contains 02 books:

 English Collocations In Use Intermediate 2nd Edition

 English Collocations In Use Advanced 2nd Edition

Bộ tài liệu này dành cho bạn từ trung cấp trở lên tức là khoảng 4.5-5.0- IELTS học tập. Bởi vì đây là thời điểm mà bạn đã có kiến thức cơ bản khá vững để áp dụng collocations cho bài thi của mình.

Với những bạn ở ban thấp hơn, các bạn hãy học kiến thức cơ bản trước bao gồm từ vựng và ngữ pháp thật chắc. Cuốn sách này là không cần thiết vì lúc này kỹ năng sử dụng từ của bạn chưa nhiều thì phải cải thiện trước đã.

Học collocations theo từng topics

– Đều là những cụm từ theo topics nhưng được nâng cao hơn: Work, Study, leisure and lifestyle,  morden world, people

– Ứng dụng collocations trong các trường hợp giao tiếp bình thường và các trường hợp nâng cao khác.

– Bài tập và các tips học, ứng dụng collocations cho việc nói, viết của người học.

– Sách vẫn có keys để check đáp án cuối cùng giúp bạn kiểm tra trình độ tốt hơn.

Trên đây là nội dung cơ bản của hai cuốn English Collocations In Use. Các bạn hãy tự khám phá tài liệu để hiểu rõ hơn nhé. Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng ở cuối nha.

Intermediate PDF

Advanced PDF

 

More ENGLISH IN USE books

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *