600 Essential Words for the TOEIC [update 2019]

600 Essential Words for the TOEIC [update 2019]

Contents

 • Contracts (hợp đồng)
 • Marketing (thị trường)
 • Warranties (Bảo hành)
 • Business planning (Kế hoạch kinh doanh)
 • Conferences (Thương thảo)
 • Computers (Máy tính)
 • Office Technology (Kĩ thuật văn phòng)
 • Office Procedures (Thủ tục văn phòng)
 • Electronics (điện tử)
 • Correspondence (kết nối, quan hệ qua lại)
 • Job Advertising and Recruiting (Quảng cáo, tuyển dụng)
 • Applying and Interviewing (Xin việc, phỏng vấn)
 • Hiring and Training (Thuê mướn, Huấn luyện)
 • Salaries and benefits (Lương bổng, lợi nhuận)
 • .. etc

The link to download

PDF file: http://bit.ly/2ICEBKg

CD1 : http://bit.ly/2IEg5c2

CD2 : http://bit.ly/2q3Op9Z

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *