English Idioms in use 2nd

Free download English Idioms in use 2nd PDF updated 2019, one of series: English in use series books

English Idioms in use 2nd

There are many idioms in English, but some sound rather old-fashioned or are not very widely used. These books, available in two levels, offer explanations and practice of English idioms, written for intermediate (B1-B2) and advanced (C1-C2) learners of English. They are perfect for both self-study and classroom activities.
From: https://www.cambridge.es

Bộ ENGLISH IN USE quá là nổi tiếng và được đón nhận mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới. Được tái bản đến lần thứ 3-5 tùy từng tập, vào các năm 2017, 2018, 2019.

Những bản sau cùng thường được chú trọng hình thức trình bày hơn, một số ví dụ được chỉnh sửa để biểu đạt kiến thức rõ ràng hơn đối với người học. Tổng thể chung, đều đạt được mục tiêu tăng tính thiện cảm cho người đọc.

Bộ English Idioms được tái bản năm 2019 cho cả 02 tập: Intermediate & Advanced Book.
Rất hữu ích đối với các bạn học viên muốn đào sâu hơn về từ lóng, nghĩa bóng… trong Tiếng Anh.

Tải sách Học Tiếng Anh bản đẹp, miễn phí tại Books Here.

Intermediate book: http://bit.ly/2olpjmy

Advanced book: http://bit.ly/33iqge4

Trích Nguồn: polcet.edu.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *