18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu

18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu – tác giả: Ronald J. Alsop

Cuốn sách với 03 phần chỉ dẫn doanh nghiệp tăng tối đa lợi ích từ những thứ tài sản mà bạn sở hữu.

Tầm nhìn doanh nghiệp; chiến lược định hướng phát triển; kế hoạch phát triển sản phẩm và thương hiệu… Những cái tốt và cái xấu ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi của thương hiệu doanh nghiệp. Cuốn sách là tổng hợp những bài học kinh nghiệm rất tuyệt vời và phù hợp với những bạn đang có ý tưởng muốn khởi nghiệp, điều hành và phát triển giá trị thương hiệu doanh nghiệp.

Link tải sách:

https://drive.google.com/open?id=1DtyQQh7lVRh6L5WY6Pzv3lqkfgww4JvR

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *