Oxford Primary Skills Reading Writing 1, 2, 3, 4, 5, 6

Free download Oxford Primary Skills Reading Writing 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF & CDs

Oxford Primary Skills Reading Writing

Author: Tamzin Thompson and Helen Casey

A fun and colourful six-level supplementary series that develops reading and writing skills through a broad range of exciting texts.

With engaging texts and topics to develop reading and writing skills. Oxford Primary Skills Reading Writing is the perfect partner for any course. It builds up reading skills through a wide variety of texts students want to read including websites and magazines.
The supportive writing tasks give students the opportunity to write \’real\’ texts about themselves such as emails and diary entries. And there\’s optional vocabulary for every chapter.

Đây là bộ Reading & writing rất hay, thiết kế đẹp, dễ hiểu. Mỗi bài đều có phần bài tập từ vựng, các bài tập đọc hiểu. Điều đặc biệt cuối mỗi bài có phần luyện viết, giúp các con củng cố lại từ đã học cùng với luyện kĩ năng viết. Kĩ năng viết rất quan trọng, tuy nhiên hiện nay ở độ tuổi tiểu học ít được chú trọng và có rất ít sách chuyên về readingwriting như thế này.

OPS : PDF – eBooks Full & Free Download
1 OPS1_Reading_and_Writing.pdf
2 OPS1_Reading_and_Writing_Key.rar
3 OPS2_Reading_and_Writing.pdf
4 OPS2_Reading_and_Writing_Key.pdf
5 OPS3_Reading_and_Writing.pdf
6 OPS3_Reading_and_Writing_Key.pdf
7 OPS4_Reading_and_Writing.pdf
8 OPS4_Reading_and_Writing_Key.pdf
9 OPS5_Reading_and_Writing.pdf
10 OPS5_Reading_and_Writing_Key.pdf
11 OPS6_Reading_and_Writing.pdf
12 OPS6_Reading_and_Writing_Key.pdf
OPS : Audio Full & Free Download
1 OPS Audio_2.rar
2 OPS Audio_3.rar
3 OPS audio_4.rar
4 OPS Audio_5.rar
5 OPS Audio_6.rar

 

Soure: POL jsc

More Books For Kids

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *