A practical English grammar 4th PDF

Free download ebook: A practical English grammar 4th edition PDF one of the best grammar books

A practical English grammar 4th PDF

A grammar reference that is known for its clear explanations and for dealing with the topics students find most difficult. Two separate books of exercises provide practice.

(Fixed links on 04.05.2020 )

A grammar reference that is known for its clear explanations and for dealing with the topics students find most difficult. Two separate books of exercises provide practice.

goodreads.com

Sách ngữ pháp tiếng anh thực hành, với những dạng kiến thức ngữ pháp từ căn bản đến nâng cao. Kiến thức lí thuyết kèm bài tập thực hành, có đáp án và giải thích khá cặn kẽ.

Cuốn này phù hợp với những đối tượng học Tiếng Anh chuyên sâu ngữ pháp phục vụ giao tiếp và đọc sách báo thông thường. Với các đối tượng yêu cầu cao hơn về độ đơn giản thì có thể xem bộ English Grammar in use của Cambridge. Hoặc ngữ pháp chuyên sâu thì nên đọc bộ sách: Destination của nhà xuất bản Macmillan ..

Nhìn chung, có thể đánh giá chất lượng 7.5/10 điểm, một cuốn sách ngữ pháp có nội dung tốt.

DOWNLOAD A practical English grammar 4th

http://bit.ly/2Bi9fVb

Find other Grammar Books

Click Here: https://books-here.com/category/grammar/

Grammar Course : Click Me

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *