SpeakOut Pre-intermediate 2nd edition full [update 2021]

Free Download Pearson SpeakOut Pre-intermediate 2nd edition full [update 5.2021]

We share materials for educational purposes only, all trading is illegal!

SpeakOut Pre-intermediate 2nd edition

CEFR: A2 to B1 | GSE: 36 – 46

Status: Available for Free Downloading full set

Total Storage: ~ 1.5 GB

Nhìn chung, SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời.
Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… Đặc biệt có hệ thống bài tập rất phong phú đa dạng.

Teacher. Ms Hien

Pre-intermediate level Includes, PDFs & CDs & DVDs:

  • Student’s book ; Teacher’s book
  • Workbook with keys & Tests
  • CDs (class + workbook)
  • DVD (extra + BBC + interview)
  • And many Extra materials

Link 2 Download: [fixed – 25.5.2021]

We share materials for educational purposes only, all trading is illegal!

1 Class Audio CD1-2 Download

Download 2

2 DVD and Interviews.rar Download

Download 2

3 Placement Test Download
4 SO 2nd PRE tests audio Download

Download 2

5 SO2_pre_photocobiable_epanel.pdf Download
6 Speakout 2e Pre-intermediate wordlist.xls Download
7 Student\’s Book 2nd.pdf Download

Download 2

8 Teacher\’s Book 2nd.pdf Download

Download 2

9 Tests Download
10 VIDEO Download
11 Workbook 2nd.pdf Download

Download 2

 

Workbook Audio :  Download

Source: POL international School

More English Course Books

5 thoughts on “SpeakOut Pre-intermediate 2nd edition full [update 2021]”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *