Download Cambridge IELTS 14 General and Academic Full

Download Cambridge IELTS 14 General and Academic [Full PDF & Audio]. The best book for IELTS practice.

(The link is at the end of the post, fixed 02.5.2020)

Cambridge IELTS 14 General and Academic

Bộ sách Cambridge Practice for IELTS hiện đã có 14 bộ.

Until the end of 2019, the Cambridge IELTS 14 set including Cambridge IELTS General 14 and Cambridge IELTS General Academic 14 has just been published and quickly entered the top of the most popular IELTS preparation books. Similar to IELTS scores 10 to 13, the number of practice exams and presentation format have not changed.

However, it is invested in continual improvement, ensuring updating of content and structure close to the exam questions. Therefore, Cambridge IELTS always receives the absolute trust from students & teachers of IELTS Practice.

Cho đến tận cuối năm 2019, bộ Cambridge IELTS 14 gồm Cambridge IELTS General 14Cambridge IELTS General Academic 14 mới được xuất bản và nhanh chóng lọt vào top sách luyện thi IELTS được đón đọc nhất. Tương tự như các bản IELTS số 10 đến 13, số lượng đề thi tập luyện cũng như thể thức trình bày không thay đổi gì.

Tuy nhiên, được đầu tư cải tiến liên tục, đảm bảo cập nhật về nội dung và cấu trúc sát với đề thi thực. Do vậy nên Cambridge IELTS luôn luôn nhận được sự quan tâm tin cậy tuyệt đối từ phía học viên & giáo viên Luyện IELTS.

 

BOOKs HERE cũng chia sẻ tới các bạn file scan có chất lượng tốt nhất hiện nay.

Download Cambridge IELTS 14 General

PDF DOWNLOAD

Other links for IELTS 14

AUDIO DOWNLOAD

Other links for Audio files: Mirror1 | Mirror 2

Download IELTS 14 Academic PDF

PDF DOWNLOAD

Other links for Academic PDF: Mirror 1 | Mirror 2

Download Transcript

PDF

CAMBRIDE IELTS 16 ACADEMIC: IELTS CAMBRIDE 16 ACADEMIC

DOWLOAD IELTS 13 [Academic & General]

https://books-here.com/download-ielts-13-general-and-academic/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *